Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
53438
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53438

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 102. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwl. Onder zadeldaken rondom onverhard U-vormig erf met open Z.O.zijde, voorzien van hek aan straat; verharde stoepen. Ten N., rest van omwalling. Ten Z.W., wilgenrij. Ten Z., boomgaard. Ten N.W., boerenhuis met vijf trav. + twee r.opkamertrav. onder doorlopend zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand oAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Kallestraat 39 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom onverhard U-vormig erf met open zuidoostzijde, voorzien van hek aan straat; verharde stoepen. Ten noorden, rest van omwalling.