Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Flandre-Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53455
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53455

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Kemmelbergstraat nr. 23. Z.g. "FLANDRE-VILLA" cf. inscriptie boven deur. Eclectisch enkelhuis met bel-etage volgens de mutatieschetsen daterend van 1889, gesigneerd architect en bouwheer A. Dujardin (Luik). Dit woonhuis vertoont een analoge architecturale uitwerking als nr. 26. Beschermd als monument bij M.B. van 20/01/2003.Woonhuis bestaande uit een souterrain, drie en een halve bouwlAanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis Flandre-Villa

Kemmelbergstraat 23 (Oostende)
* Kemmelbergstraat nr. 23. Z.g. "FLANDRE-VILLA" cf. inscriptie boven deur. Eclectisch enkelhuis met bel-etage volgens de mutatieschetsen daterend van 1889, gesigneerd architect en bouwheer A. Dujardin (Luik). Dit woonhuis vertoont een analoge architecturale uitwerking als nr. 26. Beschermd als monument bij M.B. van 20/01/2003.Woonhuis bestaande uit een souterrain, drie en een halve bouwl