Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53479

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Balthazarstraat nr. 1/ Statiestraat. Aan de straat gelegen hoeve uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Woonhuis en stalvleugel in L-vorm opgesteld rond een verhard erf, bestanddelen van al dan niet beschilderde baksteen onder pannen bedaking.Zuidoostelijke erfoprit gemarkeerd door ijzeren hek. Ten noordwesten het boerenhuis, samenstel van twee woningen, in totaal tien traveeën en anderhaAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Balthazarstraat 1 (Anzegem)
Gelegen aan de hoek met Statiestraat. Aan de straat gelegen hoeve uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Woonhuis en stalvleugel in L-vorm opgesteld rond een verhard erf, bestanddelen van al dan niet beschilderde baksteen onder pannen bedaking.