Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53531   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53531

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met drie traveeën onder zadeldak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Grote Markt 21 (Aalst)
Breedhuis met drie traveeën onder zadeldak; lijstgevel met vernieuwd parement, bekroond door driehoekig fronton doorbroken door oculus.