Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopbouwhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 53548   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53548

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopbouwhoeve teruggaand op oudere site. De hoeve bestaat uit een woonhuis met aanpalende stal en een vrijstaande schuur in een haakse opstelling georganiseerd rondom een deels begraasd erf. Onverharde erfoprit, aan de straat gemarkeerd door twee paardenkastanjes.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopbouwhoeve

Burgemeester Van Ackerestraat 20 (Koekelare)
Wederopbouwhoeve teruggaand op oudere site. De hoeve bestaat uit een woonhuis met aanpalende stal en een vrijstaande schuur in een haakse opstelling georganiseerd rondom een deels begraasd erf. Onverharde erfoprit, aan de straat gemarkeerd door twee paardenkastanjes.