Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Historische hoeve 't Verbrand Goed

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
53554
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53554

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ingesloten site, ten noorden door de spoorlijn Kortrijk- Brugge, ten westen en ten oosten door de oprukkende bewoning en industrie. Lage, deels aaneengesloten bestanddelen L- vormig opgesteld rondom een deels gekasseid erf met toegang ten zuiden via een met jonge eiken beplante dreef.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Historische hoeve 't Verbrand Goed

Izegemstraat 102 (Ingelmunster)
Ingesloten site, ten noorden door de spoorlijn Kortrijk- Brugge, ten westen en ten oosten door de oprukkende bewoning en industrie. Lage, deels aaneengesloten bestanddelen L- vormig opgesteld rondom een deels gekasseid erf met toegang ten zuiden via een met jonge eiken beplante dreef.