Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Katoenspinnerij Tissage et Filature Camille De Stoop

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 53567   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53567

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Spinnerijkaai nr. 43-45. Voormalige Katoenspinnerij "Tissage et Filature Camille De Stoop". Beschermd als monument bij M.B. van 08.01.2005. Volgens de kadastrale gegevens wordt vóór 1910 op een perceel bouwland een 'stoomkatoenspinnerij' gebouwd. Deze fabriek wordt opgericht door Camiel De Stoop-Depoortere, een koopman uit Kortrijk. Het complex bestond uit een groot volume, omringd doorAanduiding van

Is de vaststelling van

Katoenspinnerij Tissage et Filature Camille De Stoop

Spinnerijkaai 43-45 (Kortrijk)
Spinnerijkaai nr. 43-45. Voormalige Katoenspinnerij "Tissage et Filature Camille De Stoop". Beschermd als monument bij M.B. van 08.01.2005. Volgens de kadastrale gegevens wordt vóór 1910 op een perceel bouwland een 'stoomkatoenspinnerij' gebouwd. Deze fabriek wordt opgericht door Camiel De Stoop-Depoortere, een koopman uit Kortrijk. Het complex bestond uit een groot volume, omringd door