Beschermd cultuurhistorisch landschap

De Langdonken

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
5358
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5358

Besluiten

De Langdonken
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1985  ID: 2074

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft de Langdonken in de vallei van de Herseltse Beek.
Dit gebied bestaat uit een afwisseling van bossen, vochtige heide, moerasbos, vennen, vijvers, beken en weilanden.Waarden

De Langdonken is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Langgestrekte hoeve

Achter de Wereld 3 (Herselt)
Vrij afgelegen, leegstaande, deels vervallen langgestrekte hoeve van één bouwlaag onder zadeldak, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Langdonken

Langdorp (Aarschot), Herselt, Ramsel (Herselt)
De ankerplaats ‘Langdonken’ is gelegen op de overgang Kempen-Hageland. Door het weinig intensief gebruik bleef dit landschap gedurende eeuwen zo goed als ongewijzigd. Het natte gebied, bestaande uit moeras, bos en heide, werd pas tegen het eind van de 18de eeuw op grote schaal geschikt gemaakt voor landbouw. Aan de natste gebieden werd niet geraakt waardoor nog talrijke relicten van het oorspronkelijke landschap aanwezig zijn zoals broekbossen, vochtige heide, vennen, grachten en weilanden. Dank zij gradiënten van voedselarm naar voedselrijk en van matig nat tot zeer nat, herbergt dit landschap bovendien een rijke en waardevolle flora en fauna.