Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begraafplaats Temse

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID: 53640   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53640

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De begraafplaats van Temse opgericht in 1811 met een groot aantal 19de- en 20ste-eeuwse monumentale graven.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begraafplaats Temse

Gasthuisstraat (Temse)
De begraafplaats van Temse opgericht in 1811 met een groot aantal 19de- en 20ste-eeuwse monumentale graven.