Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve daterend van circa 1800

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53662   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53662

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vliegweg nr. 24. Hoeve daterend van circa 1800 cf. eerste afbeelding van de hoeve op de kadastrale kaart van 1810 uit het Rijksarchief te Brugge. De hoeve bestaat uit een loodrecht op de straat geplaatst boerenhuis en een ten zuiden gelegen schuur/stalvolume dat langs de straat staat. In de eerste helft van de 20ste eeuw is de hoeve eigendom van de familie van Outryve d'Ydewalle van Sint-AAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve daterend van circa 1800

Vliegweg 24 (Oostkamp)
Vliegweg nr. 24. Hoeve daterend van circa 1800 cf. eerste afbeelding van de hoeve op de kadastrale kaart van 1810 uit het Rijksarchief te Brugge. De hoeve bestaat uit een loodrecht op de straat geplaatst boerenhuis en een ten zuiden gelegen schuur/stalvolume dat langs de straat staat. In de eerste helft van de 20ste eeuw is de hoeve eigendom van de familie van Outryve d'Ydewalle van Sint-A