Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkel in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden
ID: 53666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53666

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Winkelhuis, volgens de bouwaanvraag circa 1935 gebouwd naar ontwerp van Fernand de Ruddere (Dendermonde) in opdracht van de heer Willems. Breedhuis van twee bouwlagen onder geknikt dak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met winkel ontworpen door Ferdinand De Ruddere

Koningin Astridlaan 16 (Dendermonde)
Winkelhuis, volgens de bouwaanvraag circa 1935 gebouwd naar ontwerp van Fernand de Ruddere (Dendermonde) in opdracht van de heer Willems. Breedhuis van twee bouwlagen onder geknikt dak.