Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonwinkelpand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID: 53703   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53703

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens kadaster opgetrokken in 1912 voor winkelier Adhemar De Snouck-Mortier. Dubbelhuis in rode baksteenbouw onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische pannen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonwinkelpand

Tieltstraat 69 (Pittem)
Volgens kadaster opgetrokken in 1912 voor winkelier Adhemar De Snouck-Mortier. Dubbelhuis in rode baksteenbouw onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische pannen.