Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
53724
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53724

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpswoning van één bouwlaag Onder zadeldak (pannen) tussen zijaandaken; oudere kern vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Witgekalkte gevel op gecementeerde plint.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Bellemdorpweg 38 (Aalter)
Dorpswoning van één bouwlaag Onder zadeldak (pannen) tussen zijaandaken; oudere kern vermoedelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Witgekalkte gevel op gecementeerde plint.