Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel-restaurant gedateerd 1923

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
53727
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53727

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hotel-restaurant gedateerd 1923 door middel van twee gevelstenen in de geveltop. Horecafunctie vermoedelijk kaderend in het toen florerende fronttoerisme zie ook Engelse benaming "Old Tom" volgens opschrift van uithangbord.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel-restaurant gedateerd 1923

Grote Markt 8 (Ieper)
Hotel-restaurant gedateerd 1923 door middel van twee gevelstenen in de geveltop. Horecafunctie vermoedelijk kaderend in het toen florerende fronttoerisme zie ook Engelse benaming "Old Tom" volgens opschrift van uithangbord.