Beschermd monument

Refugiehuis abdij van Tongerlo

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 5373   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5373

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

Het refugiehuis van de abdij van Tongerlo is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig refugium van Tongerlo is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Refugiehuis abdij van Tongerlo

Kanunnik De Deckerstraat 19, Schoutetstraat 7 (Mechelen)
Mooi bewaard ensemble ingeplant op de hoek Schoutetstraat-Kanunnik De Deckerstraat. Van 1483 tot 1797 refugium van de norbertijnen van de abdij van Tongerlo.