Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Veldkapel Foulon's kapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53730   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53730

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Grote neogotische veldkapel van rode baksteen onder een leien zadeldak bekroond door ijzeren kruis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Foulonskapel

Manpadstraat zonder nummer (Kortrijk)
Grote neogotische veldkapel van rode baksteen onder een leien zadeldak bekroond door ijzeren kruis.