Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing van vier burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
53755
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53755

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing gekenmerkt door een iets meer doorgedreven interpretatie van traditionele vormen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van vier burgerhuizen

Elverdingestraat 41-47 (Ieper)
Eenheidsbebouwing gekenmerkt door een iets meer doorgedreven interpretatie van traditionele vormen.