Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53796   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53796

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 7. Langgestrekte lage hoeve (n straat) van baksteen, ten N.W. van een verhard erf; erachter, voormalige hopast (?). Drenkplaats en boomgaard resp. ten N. en O; afzomende doornhaag ten N.O. aan straatzijde. Geasfalteerde erfoprit. Vlg. twee gevelstenen van de r. zijgevel resp. met jaartal 1810 l. en 1924 r.: wederopgebouwde hoeve daterend van 1923 ter vervanging van een afgebrand (vlg. bewoneAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Lenestraat 7 (Poperinge)
Langgestrekte lage hoeve van baksteen, ten noordwesten van een verhard erf. Erachter bevindt zich een voormalige hopast. Het gaat om een heropgebouwde hoeve, die dateert van 1923 ter vervanging van een afgebrand ouder geheel van 1810.