Classicistisch hoekhuis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Hasseltsestraat
Locatie Hasseltsestraat 2 (Diest)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24020/176.1
  • OB001546

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Classicistisch hoekhuis

Hasseltsestraat 2, Diest (Vlaams-Brabant)

Classicistisch getint hoekhuis met twee en halve verdieping uit einde 18de of begin 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis te Diest, is beschermd als monument.

Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Ontpleisterd hoekpand van tweeënhalve bouwlaag en vijf traveeën onder een leien zadeldak met schild, eind 18de eeuw opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen.
Op de verbreding van twee vensters na, ongewijzigd Louis XVI-pand, gekenmerkt door een naar boven toe verjongende ordonnantie van rechthoekige vensters met plattebandomlijsting en een risalietvormig en decoratief geaccentueerde, volledig in natuursteen uitgewerkte hoektravee, belijnd door gestapelde pilasters voorzien van sterk gelede druiplijsten op respectievelijk voluut- en gegroefde consoles.
Het vormt een belangrijke relictwaarde als één der oudere panden langs de historische invalsweg uit Hasselt en sterk beeldbepalend pand, enerzijds door de met natuursteen beklede afgeschuinde hoektravee, anderzijds door zijn ligging op de kruising van vier straten, de Hasseltsestraat, de Kardinaal Mercierstraat, de Botermarkt en de Wolvenstraat.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.