Beschermd monument

Classicistisch hoekhuis

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
538
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/538

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Beschrijving

Het hoekhuis te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Ontpleisterd hoekpand van tweeënhalve bouwlaag en vijf traveeën onder een leien zadeldak met schild, eind 18de eeuw opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen.
Op de verbreding van twee vensters na, ongewijzigd Louis XVI-pand, gekenmerkt door een naar boven toe verjongende ordonnantie van rechthoekige vensters met plattebandomlijsting en een risalietvormig en decoratief geaccentueerde, volledig in natuursteen uitgewerkte hoektravee, belijnd door gestapelde pilasters voorzien van sterk gelede druiplijsten op respectievelijk voluut- en gegroefde consoles.
Het vormt een belangrijke relictwaarde als één der oudere panden langs de historische invalsweg uit Hasselt en sterk beeldbepalend pand, enerzijds door de met natuursteen beklede afgeschuinde hoektravee, anderzijds door zijn ligging op de kruising van vier straten, de Hasseltsestraat, de Kardinaal Mercierstraat, de Botermarkt en de Wolvenstraat.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Classicistisch hoekhuis

Hasseltsestraat 2 (Diest)
Classicistisch getint hoekhuis met twee en halve verdieping uit einde 18de of begin 19de eeuw.