Beschermd monument

Minderbroederskerk

Beschermd monument van 29-05-1964 tot heden

ID: 5381   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5381

Besluiten

Minderbroederskerk
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1964  ID: 528

Beschrijving

De kloosterkerk van het voormalige minderbroedersklooster te Mechelen is beschermd als monument.Waarden

De voormalige Minderbroederskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Minderbroederskerk

Minderbroedersgang zonder nummer (Mechelen)
Sober gebouw in laatgotische stijl, voornamelijk opgetrokken uit bak- en zandsteen, van 1606-1610 met wijzigingen uit de 18de eeuw.