Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Brixius

Beschermd monument van 25-03-1938 tot heden

ID: 539   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/539

Besluiten

Gebouwen en kerkhof
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 27

Beschrijving

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Brixius (het hele gebouw).Waarden

De Sint-Brixiuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Brixius

's Herenweg zonder nummer (Meise)
Georiënteerde, longitudinale kruiskerk gelegen op de hoek van de ’s Herenweg en de Hoefkantweg. Door het contrasterende materiaalgebruik van witte kalkzandsteen en zwarte leien, het verspringende dakenspel en het omringende kerkhof, heeft de kerk een sterk beeldbepalend karakter in het centrum van het gehucht.