Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 53988   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/53988

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ledegemseweg nr. 79. Hoeve met losstaande bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rond verhard erf. Zuidwestelijke erfoprit geflankeerd door eikenboom. Ten westen bomenrij die het tracé van de oude omwalling volgt. Ten noorden, woonhuis, ten oosten koeienstal opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog en bakhuis, ten westen schuur met oude kapconstructie voorzien van telmeAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Ledegemseweg 79 (Menen)
Ledegemseweg nr. 79. Hoeve met losstaande bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken, gegroepeerd rond verhard erf. Zuidwestelijke erfoprit geflankeerd door eikenboom. Ten westen bomenrij die het tracé van de oude omwalling volgt. Ten noorden, woonhuis, ten oosten koeienstal opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog en bakhuis, ten westen schuur met oude kapconstructie voorzien van telme