Hoekhuis De Prins van Luik

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Diest
Deelgemeente Diest
Straat Hasseltsestraat
Locatie Hasseltsestraat 17 (Diest)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24020/177.1
  • OB001547

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoekhuis De Prins van Luik

Hasseltsestraat 17, Engelandstraat 1, Diest (Vlaams-Brabant)

Dubbelhuis met twee verdiepingen uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Louis XVI-voorgevel met zandstenen bekleding bekroond met een holrond bepleisterde daklijst.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoekhuis De Prins van Luik te Diest, is beschermd als monument.

Waarden

Woonhuis De Prins van Luik is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Fraai voorbeeld van een in het laatste kwart van de 18de eeuw te dateren rijker classicistisch herenhuis, opgevat als dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, voorzien van een volledig in zandhoudende kalksteen uitgewerkte lijstgevel in sobere Lodewijk XVI-stijl.
Typerend zijn de strakke symmetrie, beklemtoond door het licht uit de gevelvlak verheven middentravee, en de ritmiek van de naar boven toe verjongende vensters, gevat in een vlakke omlijsting.
Pand met belangrijke documentaire waarde, daar in Diest slechts een vijftal Lodewijk XVI- gevels met parement in zandhoudende kalksteen bleven bewaard.
Bovendien sterk beeldbepalend pand door zijn vrijstaande zijgevel en zijn ligging op de hoek van de Hasseltse- en de Engelandstraat, tegenover de open ruimte die vroeger de tuin van het Refugiehuis van de Teutoonse Orde was.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.