Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Omwalde hoeve Rijckhof of Oostgavere

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54012   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54012

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zogenaamd "Rijckhof" of "Oostgavere". Fraaie omwalde hoeve met knotwilgen aan de walgrachten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Omwalde hoeve Rijckhof of Oostgavere

Beekstraat 48 (Gent)
Zogenaamd "Rijckhof" of "Oostgavere". Fraaie omwalde hoeve met knotwilgen aan de walgrachten.