Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Potuit

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54089
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54089

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoclassicistisch herenhuis gelegen in een deels behouden park. Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve verdieping, onder flauw hellend afgewolfd dak (leien), drie rechtse traveeën vormen oudere kern uit eerste helft 19de eeuw, volgens kadastergegevens uitgebreid en aangepast tot huidig volume in 1866.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Potuit

Antwerpsesteenweg 528-530 (Gent)
Neoclassicistisch herenhuis, opgevat als een alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve verdieping, onder flauw hellend afgewolfd dak, drie rechtse traveeën vormen oudere kern uit eerste helft 19de eeuw, uitgebreid en aangepast tot huidig volume in 1866. Links dwars op de straat ingeplante vleugel met voormalige stallen van kasteel. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel van vijf traveeën en één verdieping onder rechts afgewolfd zadeldak, eveneens uit eerste helft 19de eeuw.