Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54131   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54131

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Ten Edestraat 14 (Nazareth)

Hoeve met losstaande bestanddelen met woonhuis ten westen, schuur met stallen ten zuiden en bakhuis ten noorden op beboomd en begraasd erf, toegankelijk via een ijzeren hek tussen gewitte bakstenen pijlers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Ten Edestraat 14 (Nazareth)
Hoeve met losstaande bestanddelen met woonhuis ten westen, schuur met stallen ten zuiden en bakhuis ten noorden op beboomd en begraasd erf, toegankelijk via een ijzeren hek tussen gewitte bakstenen pijlers.