Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bavo

Beschermd monument van 05-07-1996 tot heden
ID: 5419   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5419

Besluiten

Parochiekerk Sint-Bavo
definitieve beschermingsbesluiten: 05-07-1996  ID: 3050

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Bavo.

Het koor en transept van de kerk werden reeds respectievelijk op 30 mei 1935 en 11 juni 1976 als monument beschermd bij koninklijk besluit.Waarden

De Sint-Bavokerk, uitbreiding bescherming tot het volledige gebouw, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Neogotische kerk gebouwd in 1897-1898 als vervanging van een 15de- 16de-eeuwse kerk, met behoud van koor en transept, naar ontwerp van Eugeen Gife. Geslaagde integratie van de oude delen met de nieuwbouw door gebruik van een gelijklopend decoratief motief. Homogeen geheel, zowel in- als uitwendig, met herbruik van oud nog aanwezig meubilair, gemengd met aankleding uit het einde van de 19de en begin van de 20ste eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Bavo

Sint-Bavoplein zonder nummer (Boechout)
De parochiekerk Sint-Bavo in zijn huidige vorm is in het centrum van de gemeente Boechout een markant gegeven. Oudste gedeelten van het kerkgebouw zijn het 15de-eeuwse koor en 17de-eeuwse transept.