Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Cuvelier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54223
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54223

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige zogenaamd "Huis Cuvelier" gesticht in 1875 door E. Cuvelier, steenkapper, gespecialiseerd in blauwe en witte steen, marmer, beeldhouwwerk, schouwen, grafmonumenten, opgevolgd door zijn zoon architect Henri Cuvelier (zie gevelplaat).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Cuvelier

Jean-Baptiste Guissetplein 6 (Ronse)
Voormalige zogenaamd "Huis Cuvelier" gesticht in 1875 door E. Cuvelier, steenkapper, gespecialiseerd in blauwe en witte steen, marmer, beeldhouwwerk, schouwen, grafmonumenten, opgevolgd door zijn zoon architect Henri Cuvelier (zie gevelplaat).