Beschermd monument

Herenhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
543
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/543

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4132

Beschrijving

Het herenhuis met lijstgevel te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Op de aangepaste poort na, vormt dit een gaaf bewaard voorbeeld van een eind 18de-eeuws, begin 19de-eeuws herenhuis in de vorm van een classicistisch geïnspireerd breedhuis. Het heeft een lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen met een mezzanino, opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen voor plint, poort- en vensteromlijstingen.
De oorspronkelijk bepleisterde en sober uitgewerkte gevel wordt getypeerd door zijn horizontale karakter, geaccentueerd door plint en geprofileerde kroonlijst, en de strak geritmeerde ordonnantie van naar boven toe verjongende vensters in platte bandomlijsting, op de het gelijkvloers voorzien van luiken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis

Peetersstraat 1A (Diest)
De tweeënhalflagige en vijf traveeën tellende herenhuis werd aan het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw gebouwd en was deel van een groter geheel.