Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54311
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54311

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 4. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse, bakstenen bestanddelen van één bouwl. onder zadeldaken rondom deels verhard erf. Grastuintje voor het boerenhuis. Ten W., bomen langs gedempte omwalling. Ten N.O., boerenhuis met een l.opkamertrav. + vijf trav. onder licht gebogen zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand en hogere nok bij twee r.trav.; jaartal 1713 van rode bakstenen opgenAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Boonakkerstraat 4 (Veurne)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse, bakstenen bestanddelen van één bouwlaag onder zadeldaken rondom deels verhard erf. Grastuintje voor het boerenhuis. Ten westen, bomen langs gedempte omwalling.