Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Burgemeestershof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
54316
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54316

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op de hoek met de Kortenbosstraat. Hoeve, voorheen gekend als Burgemeestershof, voortkomend van de familie Galmart die sinds eind 18de eeuw de hoeve bewoonde. Eigenaar Benoit Galmart was van 1855 tot 1879 burgemeester van Massemen-Westrem.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Burgemeestershof

Kriephoekstraat 25 (Wetteren)
Huidige gebouwen rondom een ruime rechthoekige binnenplaats, grotendeels daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. In aanleg gaat het complex terug op een oudere hoeve waarvan het deels vroeger aangepast aanvankelijke boerenhuis uit de 18de eeuw in de linker zijvleugel behouden bleef. Huidige herenwoning met dominant volume ingeplant aan de straat, voorzien van een voortuintje met ijzeren hekwerk op hardstenen voet.