Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekte hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54323
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54323

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sabtsweg nr. 2. 18de-eeuwse hoeve aansluitend bij het langgeveltype, cf. woonhuis en stal vormen één lange vleugel. Ten zuiden van de woning, de resten van een rosmolen en nieuwe hoevegebouwen en woonhuis. Grotendeels verhard erf bereikbaar via lange erfoprit. De bebouwde percelen zijn licht verheven en zijn aan noordwest- en zuidwestzijde begrensd door twee grachten die een opvallend vierAanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekte hoeve

Sabtsweg 6 (Damme)
18de-eeuwse hoeve aansluitend bij het langgeveltype, zie woonhuis en stal vormen één lange vleugel. Ten zuiden van de woning, de resten van een rosmolen en nieuwe hoevegebouwen en woonhuis. Grotendeels verhard erf bereikbaar via lange erfoprit. De bebouwde percelen zijn licht verheven en zijn aan noordwest- en zuidwestzijde begrensd door twee grachten die een opvallend vierkante ruimte afbakenen en vermoedelijk wijzen op een laat-middeleeuwse walgracht. In noordwestelijke hoek bevinden zich sporen van een grote waterput.