Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Laurentius

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54331
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54331

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kooigemplaats z.nr. Parochiekerk Sint-Laurentius. Georiënteerd neogotisch bedehuis opgetrokken in 1848, naar ontwerp van Dehulst (Kortrijk), ter vervanging van de Romaanse kerk, die te klein en vervallen was geworden. Aanpalend ommuurd kerkhof met arduinen grafstenen. De muur dateert van 1941. De ingang van het kerkhof en kerk wordt gemarkeerd door twee kastanjebomen, de boom links werdAanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Laurentius met omringend kerkhof

Kooigemplaats zonder nummer (Kortrijk)
Kooigemplaats z.nr. Parochiekerk Sint-Laurentius. Georiënteerd neogotisch bedehuis opgetrokken in 1848, naar ontwerp van C. Dehults (Kortrijk), ter vervanging van de Romaanse kerk, die te klein en vervallen was geworden. Aanpalend ommuurd kerkhof met arduinen grafstenen.

Is de omvattende vaststelling van

Orgel parochiekerk Sint-Laurentius

Kooigem (Kortrijk)
De bouwer van het oorspronkelijke instrument is onbekend; de huidige vorm moet tot stand gekomen zijn op het eind 19de eeuw. Het betreft een occasie-instrument, afkomstig uit de kerk van Bissegem, en hier geplaatst door J. Anneessens (Menen) in 1929. Het bevat een hoeveelheid materiaal die verwijst naar 19de-eeuws werk van Van Peteghem (Gent).