Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee heropgebouwde gespiegelde burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54345
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54345

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nieuwkapellestraat nrs. 10-12. Samenstel van panden in spiegelbeeldschema, heropgebouwd in de jaren 1920. Sterk geritmeerde gevels met centraal de traveeën met rondboogdeur waarboven getoogd venster, geflankeerd door bredere traveeën met rechthoekige muuropeningen onder versierde I-profielen, oplopend in puntgevel met tweeledig rondboogvenster en uitgewerkt windbord (bewaard bij nr. 10). DAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van burgerhuizen

Nieuwkapellestraat 10-12 (Diksmuide)
Samenstel van panden in spiegelbeeldschema, heropgebouwd in de jaren 1920.