Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54349
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54349

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Leenhof van de Burg van Brugge, samen met het nabijgelegen "Hof van Praat", het toponiem Malecote wordt reeds vermeld in 1350.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Malecote 3 (Maldegem)
Volledig heropgebouwde hoeve in de periode 1600-1611, met hoevegebouwen ingeplant op met gras begroeid erf; de oorspronkelijke cirkelvormige omgrachting bleef bewaard, een gedeeltelijke tweede omgrachting wordt gevormd door een beek. Boerenwoning van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, vermoedelijk in kern uit de 18de eeuw. Bakstenen dwarsschuur van acht traveeën onder pannen zadeldak, na de vernieling van 1918 gerestaureerd.