Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa en Teinturerie du Clipet

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54362   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54362

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige "Teinturerie du Clipet" opgericht in de jaren 1920 en bijhorende nog bestaande villa van 1926 naar ontwerp van R. Cordier.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa en Teinturerie du Clipet

Rozenaaksesteenweg 34 (Ronse)
Villa van 1926 naar ontwerp van R. Cordier, horend bij de voormalige "Teinturerie du Clipet" opgericht in de jaren 1920.