Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54393   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54393

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Alleenstaande, lage rij arbeiderswoningen, uit het begin van de jaren 1920. Eenheidsbebouwing: spiegelbeeldschema.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen

Masscheleinlaan 1-25 (Ieper)
Alleenstaande, lage rij arbeiderswoningen, uit het begin van de jaren 1920. Eenheidsbebouwing: spiegelbeeldschema.