Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Nuytemans met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-02-1978 tot heden
ID: 5440   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5440

Besluiten

Hoeve Nuytemans met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-02-1978  ID: 1168

Beschrijving

De hoeve Nuytemans met de omliggende gronden en de hoeve De Ruysscher zijn beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De hoeve Nuytemans met de omliggende gronden en de gebouwen gelegen op de hoek van de Kruisweg en het Achterstraatje, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve De Ruysscher

Achterstraatje 10 (Wuustwezel)
Hoeve bestaande uit woonstalhuis, met waterput en dwarsschuurtje ten zuiden; boomgaard, moestuin en beukenhaag aan westzijde.


Hoeve Nuytemans

Achterstraatje 5 (Wuustwezel)
Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 18de en de 19de eeuw, omringd door weiden en kleine boomgaard aan zuid- en westzijde.