Stadswoning Sphera Mundi

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Prinsesstraat
Locatie Prinsesstraat 11 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/963.1
  • OA002789

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sphera Mundi

Prinsesstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel genaamd "Sphera Mundi", vier traveeën breed en twee bouwlagen hoog onder een zadeldak, daterend uit de 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Typologiestadswoningen
Stijltraditioneel
Datering16de eeuw

Beschrijving

De stadswoning Sphera Mundi te Antwerpen, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "doordat het huis met een trapgevel in traditionele stijl van de 16de eeuw behoort tot de oorspronkelijke bebouwing van de straat waar in de 14de en 15de eeuw een stadsgracht, de zogenaamde Paddengracht, lag."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).

Waarden

Prinsesstraat 11 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.