Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeltje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54429
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54429

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteeltje, zetel van de heerlijkheid Asper ten Ede, thans nog achterin gelegen doch niet meer omgrachte hoeve.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Kasteeltje

Bernstraat 32 (Gavere)
Kasteeltje, zetel van de heerlijkheid Asper ten Ede; heden nog achterin gelegen doch niet meer omgrachte hoeve, toegankelijk via een populierendreef, met een in het vierde kwart van de 19de eeuw vernieuwd woonhuis gebouwd op de oude motte en nieuwe bakstenen stallen ten westen.