Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeltje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54429   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54429

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteeltje, zetel van de heerlijkheid Asper ten Ede, thans nog achterin gelegen doch niet meer omgrachte hoeve.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Kasteeltje

Bernstraat 32 (Gavere)
Kasteeltje, zetel van de heerlijkheid Asper ten Ede, thans nog achterin gelegen doch niet meer omgrachte hoeve.