Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54440
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54440

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige tandartswoning, heden restaurant, met art-nouveaureminiscenties (zie vensters) van drie traveeën + afgesnuite hoektravee + drie traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis

Sint-Amandsstraat 99 (Roeselare)
Voormalige tandartswoning, heden restaurant, met art-nouveaureminiscenties (zie vensters) van drie traveeën + afgesnuite hoektravee + drie traveeën.