Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 't Duvekot of Duyvecot

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54454
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54454

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 222. Z.g. .'t Duvekot.; .Duyvecot" vlg. Ferrariskaart (1771-1778). Hoeve uit XVIIIb-c (?) behalve XIX-langsschuur (stal?), ten Z.W. van de Proostdijkvaart; thans leegstaand woonhuis. Losse, lage bestanddelen van verankerde en witgekalkte baksteen meestal op gepikte plint, onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen) rondom begraasd erf; laag ommuurde moestuin voor het boerenhuis. Ten Z.,Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve 't Duvekot

Brugse Steenweg 222 (Veurne)
Hoeve uit het tweede of derde kwart van de 18de eeuw (?) behalve de 19de-eeuwse langsschuur (stal?), ten zuidwesten van de Proostdijkvaart. Losse, lage bestanddelen van verankerde en witgekalkte baksteen meestal op gepikte plint, onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen) rondom begraasd erf; laag ommuurde moestuin voor het boerenhuis.