Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54457
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54457

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen op de hoek met de Rijkestraat, vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, enkel het boerenhuis bleef bewaard. Bakstenen boerenhuis van zes (?) traveeën, afgedekt met een zadeldak met golfplaten, vermoedelijk vroeger met strodak.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Ledestraat 1 (Assenede)
Voormalige hoeve met losse bestanddelen op de hoek met de Rijkestraat, vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw, enkel het boerenhuis bleef bewaard. Bakstenen boerenhuis van zes (?) traveeën, afgedekt met een zadeldak met golfplaten, vermoedelijk vroeger met strodak.