Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54474
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54474

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Koninklijkestraat nr. 44. Villa uit de jaren 1940, naar ontwerp van J. Viérin (Kortrijk). Baksteenbouw onder strodak. Strodak in loop van 2003 vervangen door leien.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Koninklijkestraat 44 (Kortrijk)
Koninklijkestraat nr. 44. Villa uit de jaren 1940, naar ontwerp van J. Viérin (Kortrijk). Baksteenbouw onder strodak. Strodak in loop van 2003 vervangen door leien.