Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54478   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54478

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Winkelhuis naar ontwerp van architect Maurice Selly (Ieper) van circa 1922. Baksteenbouw met gecementeerde muurgedeelten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Stationsstraat 57 (Ieper)
Winkelhuis naar ontwerp van architect Maurice Selly (Ieper) van circa 1922. Baksteenbouw met gecementeerde muurgedeelten.