Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Westzijde Grote Markt

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
5448
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5448

Besluiten

Geografisch pakket Herentals
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1979  ID: 1324

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft de westzijde van de Grote Markt. Het stadsgezicht bestaat uit drie delen. Vanaf het noorden behelst dit de volledige gevelwand (nummers 27 tot 39) tussen het Hofkwartier en de Zandstraat met onder andere het klooster en de stadsbrouwerij. Ten zuiden van de Zandstraat bestaat het stadsgezicht uit twee delen, waarvan het eerste en dus centrale deel (exclusief het hoekhuis op de zuidhoek van de Zandstraat) bestaat uit de panden (nummers 17 tot 21) tegenover het stadhuis met lakenhal en belfort en het laatste deel uit drie panden (nummers 9 tot 13) ten zuiden hiervan.Waarden

Het geheel gevormd door de westzijde van de Grote Markt is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Afspanning, herberg en brouwerij De Oude Zalm

Grote Markt 27 (Herentals)
Oorspronkelijk hoekhuis met overkragende verdieping en puntgevel in vakwerkbouw als houtskelet met houten en lemen invulling.


Burgerhuis

Grote Markt 9 (Herentals)
Huis uit de tweede helft van de 19de eeuw met bepleisterde en beschilderde lijstgevel en op een arduinen plint.


Burgerhuis De Luypaert

Grote Markt 37 (Herentals)
Rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakkapel tussen voluten onder gebogen bekroning, met huidig uitzicht opklimmend tot de 18de eeuw.


Hotel De Nieuwe Zalm

Grote Markt 21 (Herentals)
Neotraditioneel dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van J.B. Van Bouchout van 1926.


Klooster Sint-Jozefkarmel met kapel

Grote Markt 39 (Herentals)
Klooster en kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-Middelares; gevelaanpassingen en kapel met bouwaanvraag van 1925. Aansluitend eclectische kloosterkerk met neoromaanse reminiscenties.


Notariswoning

Grote Markt 17 (Herentals)
Dubbelhuis met neotraditionele lijstgevel van bak- en natuursteen, naar ontwerp van P. Langerock, van circa 1900.


Postgebouw van 1912

Grote Markt 13 (Herentals)
Postgebouw, sedert 1994 ingericht als eetcafé met reminiscenties aan de vroegere functie. Huis in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van J. Baguet van 1912.


Stadsbrouwerij

Grote Markt 33-35 (Herentals)
Classicistisch dubbelhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, gedateerd 1781.