Beschermd cultuurhistorisch landschap

Groot Buitenschoor - Galgeschoor

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
5450
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5450

Besluiten

Groot Buitenschoor - Galgeschoor
definitieve opheffingsbesluiten: 09-06-1987  ID: 11140

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Groot Buitenschoor - Galgenschoor, gelegen op de rechteroever van de Schelde in Zandvliet en Lillo.
Deze gebieden maken deel uit van een uniek complex van brakwaterschorren en -slikken.

Het landschap werd reeds beschermd bij ministerieel besluit van 21 januari 1985.
Deze bescherming werd gedeeltelijk opgeheven bij ministerieel besluit van 9 juni 1987.Waarden

Groot Buitenschoor - Galgenschoor is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu ornithologische waarde

wetenschappelijke waarde

in casu botanische waarde

wetenschappelijke waarde

in casu geomorfologische waarde

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Groot Buitenschoor - Galgenschoor

Scheldelaan (Antwerpen)
Het Groot Buitenschoor en Galgeschoor, gelegen op de rechteroever van de Schelde in Zandvliet en Lillo, vormen een uniek complex van brakwaterschorren en -slikken.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brakwaterschorren langsheen de Schelde ten noorden van Antwerpen

Antwerpen, Zandvliet (Antwerpen), Doel, Kallo, Kieldrecht (Beveren)
De brakwaterslikken en schorren langs beide oevers van de Schelde staan onder invloed van het getijdenregime van de Schelde en zijn vroeger in cultuur geweest in de vorm van intensieve begrazing, getuige de nog aanwezige greppelpatronen en dijkstructuren in het gebied. De overgang van de rivier naar de slikken en verder naar de hogere schorren en dijken zorgt voor een zeer gradiëntenrijk landschap met een gevarieerde en zeldzame flora. Het polderdorp Doel wordt gekenmerkt door een geometrische aanleg die sinds 1612 niet meer gewijzigd werd. In de latere Prosperpolder gaan de ‘Antoniushoeve’, het ‘Groothof’, alsook de ‘Prosperhoeve’ allen terug tot de eerste helft van de 20ste eeuw. Op een strategische locatie langs de Schelde werden tijdens de Tachtigjarige oorlog de tweelingforten Lillo en Liefkenshoek gebouwd ter verdediging van Antwerpen.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.