Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Wederopgebouwde olieslagerij Vandevelde-Bril

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
54515
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54515

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 31/ Schoolstraat. Voormalige, wederopgebouwde olieslagerij Vandevelde-Bril uit de jaren 1920. Vanaf ca. 1850 locatie van een stenen oliemolen, in 1918 gedynamiteerd door de Duitsers. Woonhuis ten N.O. en ten W. bedrijfsgebouw. De Z.-vleugel is inmiddels gesloopt. Gebouwen gesitueerd rond een gekasseide koer toegankelijk via ijzeren hekken aan beide straten.Woonhuis van vier trav. en twee bouwAanduiding van

Is de vaststelling van

Wederopgebouwde olieslagerij Vandevelde-Bril

Hogestraat 31-33, Schoolstraat 12 (Hooglede)
Woonhuis ten noordoosten en ten westen bedrijfsgebouw. De zuidvleugel is inmiddels gesloopt. Gebouwen gesitueerd rond een gekasseide koer toegankelijk via ijzeren hekken aan beide straten.