Beschermd monument

Stadswoning in traditionele stijl

Beschermd monument van 21-01-1987 tot heden

ID
5454
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5454

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 21-01-1987  ID: 2275

Beschrijving

De 16de-eeuwse stadswoning te Antwerpen, deel uitmakend van oorspronkelijk zes diephuizen, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het pand als volgt werd gemotiveerd: "doordat het woonhuis, opklimmend tot het derde kwart van de 16de eeuw, is voorzien van een fraaie in- en uitgezwenkte topgevel en een bewaarde insteek. De muuropeningen werden aangepast in de 19de eeuw. Het pand vormt één geheel met de nummers 1, 3, 7, 17 en 19."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000701, Antwerpen 5de fase, advies KCML (1987).


Waarden

Pruynenstraat 5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Geheel van traditionele diephuizen

Pruynenstraat 1-7, 13, 17-19 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk waarschijnlijk identieke diephuizen, het restant van een geheel van elf panden dat in het derde kwart van de 16de eeuw werd opgetrokken door Christoffel Pruynen, koopman, financier, stadsrentmeester en kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, op gronden die hij in 1563 verworven had.