Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel de Potter d'Indoye

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 54573   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/54573

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vermoedelijk gaat deze site met walgracht nabij de Schelde en de heirweg Gent-Brussel in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed of "huys van plaisance". Dit buitengoed werd in 1743 eigendom van de familie de Potter.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein de Potter d'Indoye

Brusselsesteenweg 190-192 (Melle)
Vermoedelijk gaat deze site met walgracht nabij de Schelde en de heirweg Gent-Brussel in oorsprong terug op een oudere landbouwnederzetting. Op een kaart van 1572 vermeld als speelgoed of "huys van plaisance". Dit buitengoed werd in 1743 eigendom van de familie de Potter.